Uporabniška orodja

Orodja spletišča


odjemalec

Stara različica tega dokumenta!


Kateri odjemalec naj uporabimo?

Lastnosti, ki jih mora vsebovati naš odjemalec:

- imeti mora »grid manager«, s katerim lahko nastavimo prijavo v naš navidezni svet. »SL viewer« tega žal nima. Prijava je sicer možna, vendar je potrebno zagnati odjemalca s parametri našega sveta, kar pa bi le otežilo nastavljanje za učence.

- mora podpirati »OSSL funkcije«. Del izobraževalne igre je napisan s pomočjo OSSL funkcij, ki so značilne le za Opensim platformo. Opensimulator v 95% podpira vse SL funkcije. Ima pa tudi nabor svojih funkcij – OSSL funkcije.

Trenutno sta med vsemi možnimi odjemalci za nas primerna Imprudence in Singularity Viewer. Singularity viewer podpira tudi MESH objekte (zahtevnejši objekti narejeni s poligoni - trikotniki, sence,…), kar naredi navidezni svet zanimivejši. Na sliki 1 in 2 lahko vidimo razliko v prikazovanju objektov med odjemalcema.

Imprudence brez sence

Singularity s senco

V praksi se zdi, da Singularity viewer veliko bolje podpira OSSL funkcije (hitreje prikazuje funkcijo osSetDynamicTextureData, ki jo uporabimo za nadzorne plošče), Imprudence pa veliko bolje podpira prikazovanje avatarjev (hitreje prenese vse lastnosti izgleda avatarjev iz knjižnic).

Konfiguiranje odjemalca in dostop do navideznega sveta na lokalnem računalniku

Na sliki vidimo prijavna okna, ki se nam pojavijo po zagonu odjemalca Singularity viewer. Med njimi je tudi gumb »Grid manager«.

Prijavna okna

Klik na gumb nas pripelje do pogovornega okna za urejanje omrežij (grid) navideznih svetov. Pogovorno okno lahko po prijavi v navidezni svet prikličemo tudi, če si iz menija Edit Izberemo Preferences. S pogovornim oknom si bomo nastavili odjemalca tako, da se bo prijavljal v naš navidezni svet.

»Grid« ni nastavljen

Nastavljen »grid«, ki ga poganjamo na lokalnem računalniku

Odjemalec ima že nekaj vnaprej nastavljenih omrežij (Second life,…). »Grid manager« nam omogoča nastaviti lastnega. S klikom na »Create« se nam prikažejo prazna polja za vpis:

Login URI: localhost:9000

Platform: Opensim

Region: sola

Login URI: localhost:9000 pove odjemalcu, da navidezni svet poganjamo lokalno in, da je servis dosegljiv na vratih 9000. Značilno za navidezni svet v samostojnem načinu je, da sta servis in osnovna regija dosegljiva na istih vratih 9000. Regije so dosegljive na vratih 9000 in naprej (9001, 9002, …).

Spoznavanje odjemalca (osnovne kontrole) in raziskovanje navideznega sveta

Spoznavanje odjemalca in navideznega okolja se nikoli na konča. Vedno spoznate nekaj novega. Nekaj osnovnih in najpotrebnejših:

- Premikanje –> smerne tipke

- Letenje –> Page Up, Page Down

- Premikanje vstran –> Shift + smerne tipke

- CRTL+ALT+V –> Zavihek Admin

odjemalec.1389341268.txt.gz · Zadnja sprememba: 2014/01/10 09:07 uporabnika franc