Uporabniška orodja

Orodja spletišča


regija

Dodajanje regij

Regije v mreži

Regije v mreži

Polna in prazna regija

Regije nastavljamo v datoteki bin/Regions/Regions.ini. Vsaka regija opisujejo naslednji podatki:

[sola] //ime regije
RegionUUID = acf3a6b0-6676-11e3-949a-0800200c9a66 //unikaten id regije
Location = 1000,1000 // lokacija regije v mreži regij
InternalAddress = 0.0.0.0 //poslušaj na vseh mrežnih vmesnikih
InternalPort = 9000 //vrata 
AllowAlternatePorts = False 
ExternalHostName = 192.168.1.2 //zunanji IP, v kolikor uporabljate NAT

Novo regijo naredimo tako, da ustvarimo novi blok podatkov (zgornji blok), ki opisujejo regijo (kopiraj - prilepi) in spremenimo le:

  • RegionUUID

ID lahko spremenimo ročno tako, da spremenimo določeno številko in/ali črko, da generiramo novo s pomočjo spletnega generatorja (generator uuidgen - http://www.famkruithof.net/uuid/uuidgen) ali na Linux OS uporabimo program uuidgen.

  • Location

Nova lokacija glede na x,y osi je lahko (1000, 1001 ali 1001, 1000 ali 1001, 1001 itd.)

  • InternalPort

Vsaka regija deluje na svojih vratih. Vsaka naslednja lahko uporablja 9001, 9002, 9003, …


Primer regij in njihovih lokacij

[selnica]
Location = 1000,1000
InternalPort = 9000
[fire]
Location = 1000,1001
InternalPort = 9001
[maji]
Location = 1001,1000
InternalPort = 9002
[prazno]
Location = 1001,1001
InternalPort = 9003

Vstavljanje regij in terenov

Naredili smo novo regijo za naše učence. Trenutno je regija le en mali otok najverjetneje obdan z morjem. Radi bi jo oblikovali tako, da bo privlačna in zanimiva a za to ne želimo porabiti preveč časa. Na srečo lahko na spletu najdemo precej uporabnih že narejenih izdelkov (http://www.hypergridbusiness.com/faq/where-can-i-get-terrain-region-files-buildings-and-other-content/).

Lahko uporabimo že v celoti narejene regije ali uporabimo narejen teren na katerem bomo sami gradili vsebino.

Regija

Teren

Vstavljanje regij

Regije so shranjene v obliki oar datotek. Uporaba oar datotek/arhiviranje je opisano tukaj. Nekaj uporabnih regij se nahaja na naslovu http://opensim-creations.com/category/regions/oars/.

Vstavljanje terenov

Apple teren Prenesi tega

 Jingjang teren Prenesi tega

Navodilo uporabe:

  • Prenesi grayscale sliko v mapo /bin.
  • Uporabi ukaz terrain load imeSlike.png
  • Enter

Več ukazov za upravljanje terena na http://opensimulator.org/wiki/Server_Commands#Terrain_Commands.

Še več zanimivih terenov na http://zadaroo.com/?page_id=1592.

Vstavljanje objektov in skript

Vstavljanje xml objektov.

OBJEKTI, TERENI, REGIJE:

http://opensim-creations.com/category/objects/

http://zadaroo.com/

http://nebadon2025.com/opensim/

http://katijackstudio.com/

LSL SKRIPTE:

http://metaverse.mitsi.com/cgi/freescripts.plx

regija.txt · Zadnja sprememba: 2014/01/10 13:41 uporabnika lea