Uporabniška orodja

Orodja spletišča


utripajoca_luc

Utripajoča luč

Besedilo

Besedilo za učitelja.

Naloga je primerna za uvod v spoznavanje spremenljivk in zank.

  • a) Spremenljivka je prostor, kjer hranimo vrednost.

x = 5

x + 6 = 11

  • b) Imena spremenljivk naj povedo, kakšno vrsto vrednosti hranijo. Imena se pišejo brez presledkov, z malimi črkami in s kameljo notacijo.

stranicaA = 5

stranicaB = 6

ploščinaPravokotnika = stranicaA * stranicaB

ploščinaPravokotnika = 30

  • c) Menjava vrednosti z vpeljavo tretje spremenljivke.

z = x

x = y

y = z

  • d) Novo vrednost spremenljivke izračunamo iz stare vrednosti.

x = 1

x = x + 1

x = 2

Besedilo naloge.

Ustvarite dva objekta - utripajoča luč. Prvi objekt utripa enakomerno, drugi ne. Pri prvem se čas med posameznim utripom ne spreminja. Pri drugem se čas ali veča ali manjša. Prosim izogibajte se programom, ki delujejo v nedogled (forever), zato omejite število utripov na največ 100.

Primer izvedbe

čez 0.05 sek se barva objekta spremeni v. itd.

Izvor naloge

BYO

Namigi

  • Ponavljanje istega ukaza lahko dosežemo tako, da ukaz vstavimo v zanko (repeat v kategoriji Control).
  • Spremenjljivki na začetku določimo neko vrednost, ki jo lahko nato v zanki spreminjamo. Ob vsaki ponovitvi izvedbe vseh ukazov v zanki se vrednost spremenljivke spremeni.
  • Spremembo vrednosti lahko spreminjate na dva načina. Lahko določite novo vrednost ali spremenite že obstoječo vrednost. Bodite pozorni pri uporabi teh dveh možnosti.

Rešitev

Primer brez spremenljivke

utripajoc_objekt.zip

Primer s spremenljivko.

utripajoc_objekt_spr.zip

Včasih se sprememba barve ne opazi tako dobro kot sprememba velikosti objekta, zato v tem primeru uporabimo manj ponovitev in ukaz „change size by“.

Razširitev problema

  • Ob vsaki ponovitvi v zanki, naj se izvedeta ukaza povečanja objekta in sprememba barve.
  • Sprememba časa med posameznimi spremembami spreminjanja lastnosti objekta naj se najprej povečuje in v naslednjem primeru zmanjšuje.
utripajoca_luc.txt · Zadnja sprememba: 2014/01/10 19:17 uporabnika franc